92 Cavid-19 Thêm

92 Cavid-19 Thêm

2021-07-13 / Comments0 / 1 / Khỏe đẹp
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

92 hồ sơ trường hợp mới có sẵn từ 11213-11304. Trong số đó, 91 trường hợp được ghi nhận tại Bắc Giang (61), Thành phố Hồ Chí Minh (19), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (2). Trong số đó, 90 trường hợp đã được tìm thấy trong khu vực cách ly hoặc khu vực bị chặn. Số lượng trường hợp mới tăng lên, và tổng số khay Giang đã trở thành 4.462, Bắc Ninh 1.424, Thành phố Hồ Chí Minh 980, Hà Tĩnh 67. Tổng số nhiễm trùng cộng đồng trong cộng đồng của 4.000 tỉnh, 4088, chỉ ra ở 40 tỉnh, thành phố .

— 24 tỉnh bao gồm vị trí BAC, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Điền ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tra Thiên Huệ, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái, đã trải qua 14 ngày, không ghi lại những trường hợp mới.

— 10 Tỉnh bao gồm Đông Na, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuấn Quang, Yên Bái, đã dành 30 ngày, đã không ghi lại các trường hợp mới .

– Ngày 29 tháng 2 đã được thực hiện 2 171 076 Lons 4,818.269, mọi người bật vào ngày 15 tháng 6 Việc bổ sung 95.42 1 người đang tiêm vắc-xin CVID-19, tổng cộng 1.648.072 lần tiêm. Cụ thể, số lượng người được tiêm vào 2 63.636 người.

ha ha

ca 11213-11214 là 10085, 10556 F1. Kết quả xét nghiệm tích cực ngày 15 tháng 6 và NCOV trong bệnh viện cửa biên giới quốc tế Cầu Treo Điều trị.

Bắc Ninh

CA 11215-11223 là từ 4 offset liên quan đến khu công nghiệp của VO, 3 đội liên quan đến sự phổ biến của khu công nghiệp, và 2 đội là 10811 F1. Kết quả xét nghiệm 14-15 / 6 Chúng dương tính với NCOV.

Bắc Giang

ca 11224-11283, 11286 bị ​​chặn và khu vực này bị chặn trong khu vực này, liên quan đến công viên công nhân.

– Thành phố Hồ Chí Minh

CA 11285, 11287-11304 Bao gồm 13 trường hợp của các trường hợp F1, 5 trường hợp tham gia vào Tập đoàn Temcer Renaissance, “Điều tra dịch tễ học” .— – Lối vào quý

CA 11284 Vào thành phố Hồ Chí Minh, Nam, 51, là một chuyên gia của Nhật Bản. Vào ngày 13 tháng 6, ông vào NH891 từ Nhật Bản. Vào ngày 14 tháng 6, kết quả là NCOV, trong tích cực tích cực của bệnh viện Covid-19. – – Bệnh viện thiếu thiết bị y tế để chú ý đến hàng ngàn nhiễm trùng mới mỗi ngày. Để hỗ trợ dòng đầu tiên, cá nhân và công ty có thể đi kèm với chương trình “rơle phổ biến”. Xem thêm thông tin ở đây.

– Nga

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote