Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 90 Covid-19 trong vòng 24 giờ

Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 90 Covid-19 trong vòng 24 giờ

2021-07-13 / Comments0 / 1 / Khỏe đẹp
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 27 tháng 1 năm 961 đến Covid-19 ngày nay, đứng thứ ba trong cả nước. Ngày đăng ký mới nhất là ngày 13 tháng 6, 95 trường hợp. – 90 CA này được phân phối đến Bình Thanh (12), Đi VAP (11), 1 (11), Dight 10 (8), 10 (8) Khu vực (8) Tân PURONG (8), Tanfu (7), 8 (5), Học Môn (4), Bình Chánh (4), Củ Chi (3), Thành phố Thủ Đức (3), Mục 3 (2) Quận, 5, 12th Quận 4, khu vực thứ 12 Tân Bintech, tất cả những thay đổi địa phương.

– Theo Trung tâm kiểm soát bệnh Hồ Chí Minh (HCDC), nhiễm trùng mới trong 90 trong trường hợp, 6 người tham gia sự hồi sinh văn học của Phục hưng đã bị cô lập, và có một kết quả kiểm tra tiêu cực. – Hai bài hát liên lạc trong cửa hàng súp trong vùng thứ ba được cách ly, mỗi lần có kết quả kiểm tra âm. 72 bệnh nhân có liên quan đến các bệnh nhân được công bố. Thông qua 10 trường hợp được phát hiện bằng cách lọc, 10 trường hợp đã được kiểm tra dịch tễ học.

– 10.715 bệnh nhân liên quan đến “bệnh nhân 10714”. 8 trường hợp 3 dây EHOMA; 4 chuỗi CA gồm 4 chuỗi CA của Kimmi, 6 trường hợp liên quan “Bệnh nhân 9094”. Ngoài ra, một khi bệnh nhân liên quan đến “Bệnh nhân 8448” có một kỷ lục tiêu cực; “Bệnh nhân 10784” (3 trường hợp); “Bệnh nhân 9709” (3 trường hợp), “Bệnh nhân 7764″ (4 lần bù mỗi lần 1), ” Bệnh nhân 9872 “(công việc quý). Bệnh nhân liên quan đến bệnh nhân được xác định ở Bình Dương, “Bệnh nhân 8872 (1 CA)”, Bệnh nhân 9964 “(A CA). Bệnh nhân mới tuyên bố chiều nay đã công bố 3 trường hợp.

– Trong suốt thời gian . THỜI GIAN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đã phát hiện ra nhiều trường hợp trong dự án bệnh viện. Sau khi vượt qua dấu vết, thành phố đã phát hiện ra chuỗi truy cập của cộng đồng. Đây là một sự lây lan chưa biết. Vẫn còn nhiều triệu chứng của cộng đồng để kéo dài. Các hợp đồng dự đoán dự đoán Tiếp tục tăng hàng ngày. — HCDC Nhận dạng Trường hợp hiện tại của thuốc gây bệnh có thể được lây lan trong cộng đồng. Sự lan truyền mới được phát hiện chủ yếu là nén và nơi làm việc, để thư giãn trong xã hội. Trong hiệu quả kiểm soát bệnh, người ta cần để theo dõi sửa chữa. Đề xuất trong xã hội, con bò trong tờ khai y tế, con bò, tờ khai y tế của nhiễm trùng đường hô hấp.

— NH nhiệt đới NH thành lập thành phố đã đăng ký Covid-19, tháng Sáu 13. Ảnh: Huikia .

Phương

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote