Tuyên bố chung của Hội nghị Liên hợp quốc chống phân biệt chủng tộc

Tuyên bố chung của Hội nghị Liên hợp quốc chống phân biệt chủng tộc

2020-08-12 / Comments0 / 2 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Những nữ nô lệ da đen ở thế kỷ 19. “… Về vấn đề Trung Đông, chúng tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực và nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng các nguyên tắc hòa bình. Quyền tự quyết đã xóa bỏ mọi đau khổ của người dân ở đây; chúng tôi lo ngại về nước ngoài Tình hình của người Palestine dưới sự cai trị; chúng tôi thừa nhận rằng người dân có quyền tự quyết và quyền thành lập một nhà nước độc lập. Trung Đông cũng công nhận quyền bảo vệ và quyền an ninh của tất cả các nước trong khu vực, bao gồm cả Israel và yêu cầu tất cả các nước ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông và nỗ lực hết sức mình Những nỗ lực để đẩy nhanh quá trình này …- Ở châu Phi …- “… Về chế độ nô lệ và chế độ nô lệ của thực dân trong quá khứ, chúng tôi ghi nhận và vô cùng tiếc nuối đối với hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em-nô lệ Các nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc buôn bán nô lệ, chủ nghĩa thực dân và chế độ diệt chủng, số phận đau khổ và bi thảm.

Chúng tôi thừa nhận rằng nô lệ và buôn bán nô lệ là tội ác chống lại loài người. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai chưa góp phần phục hồi danh dự và nhân phẩm cho nạn nhân tìm biện pháp thích hợp.

Xin nhấn mạnh: tội ác hoặc sơ suất trong quá khứ, phân biệt chủng tộc và lên án phân biệt chủng tộc. Sự thật lịch sử là một động thái quan trọng để hòa giải thế giới và xây dựng một xã hội dựa trên công lý, bình đẳng và thống nhất. Chúng tôi nhận ra rằng chủ nghĩa thực dân đã dẫn đến phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bảo thủ, thành kiến ​​và không khoan dung. Người châu Phi, người châu Phi là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân, và ngày nay vẫn là nạn nhân của hậu quả của chủ nghĩa thực dân … “… và các hình thức phân biệt đối xử khác -” Chúng ta có chấp nhận chủ nghĩa dân tộc bạo lực dựa trên thành kiến ​​chủng tộc hay sắc tộc không nghĩ?

Chúng tôi muốn tuyên bố: Những hiện tượng này hoàn toàn không thể dung thứ được. Chúng tôi nhận ra và quan tâm sâu sắc đến những thành kiến ​​chống lại các nhóm tôn giáo, đặc biệt là những định kiến ​​hạn chế quyền tự do tín ngưỡng của các tín đồ.

Xin lưu ý rằng đối với phụ nữ và trẻ em gái, phân biệt chủng tộc và các hình thức phân biệt đối xử khác có những biểu hiện khác. Mọi quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ và củng cố các quyền con người và các quyền tự do cơ bản của mọi công dân, nhưng điều này phải được thực hiện trên cơ sở quan hệ giới, có tính đến mọi hình thức phân biệt đối xử. Hướng đến sự khác biệt giữa phụ nữ và trẻ em gái “. ​​

Đoan Trang

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote