Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đang mưa và lạnh

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đang mưa và lạnh

2020-07-06 / Comments0 / 1 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Nó được tổ chức trong nhà vì thời tiết quá lạnh – Tổng thống Ronald Reagan đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và lạnh nhất vào tháng 1 (lễ cắt băng khánh thành chủ tịch ban đầu được tổ chức vào tháng 3 và chuyển sang tháng 1 năm 1937 20). Reagan đã tuyên thệ ở nhiệt độ 12 độ C lần đầu tiên và lễ khánh thành lần thứ hai của ông là vào năm 1985. Khi nhiệt độ bên ngoài là -13 độ C, ông phải làm việc trong nhà. Tã D-day

Ph

ngVũ

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote