Chiến lược thích ứng Covid-19 “thời chiến” của Biden

Chiến lược thích ứng Covid-19 “thời chiến” của Biden

2021-02-03 / Comments0 / 2 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Học sinh trở lại khuôn viên trường.

Chính quyền Biden cũng mong muốn tìm ra nhiều phương pháp điều trị hơn cho Covid-19 và các đại dịch trong tương lai. Biden đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Giám đốc Viện Y tế Quốc gia soạn thảo kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu các loại thuốc mới chống lại Covid-19 và các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng trong tương lai thông qua các thử nghiệm ngẫu nhiên lớn. Các phương pháp điều trị phải là “những phương pháp có thể dễ dàng sản xuất, phân phối và quản lý trong nước và quốc tế”. Năm ngoái, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt.

Dưới áp lực của chính quyền Trump, các quan chức y tế liên bang, bao gồm cả các nhà khoa học của FDA, vẫn không hài lòng với quyết định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho phép họ tiến hành thử nghiệm ngẫu nhiên các phương pháp điều trị mà không có bằng chứng-Anh Ngọc (Theo cho New York Times)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote