Danh sách 22 người bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ

Danh sách 22 người bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ

2021-02-03 / Comments0 / 1 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Người giới hạn lòng tin của Bin Laden là Ayman al-Zawahiri (Ayman al-Zawahiri).

Trung tâm Thương mại Thế giới đã phát động một cuộc tấn công vào ngày 26 tháng 2 năm 1993

1. Abdul Rahman Yasin (Abdul Rahman Yasin)

– Vụ đánh bom của một máy bay ở Viễn Đông vào tháng 1 năm 1995

2. Khalid Shaikh Mohammed

Vụ đánh bom Khobar Tata ở Ả Rập Saudi vào ngày 25 tháng 6 năm 1996

3. Ahmed Ibrahim Al-Mughassil

4. Ali Saed Bin Ali El-Houri (Ali Saed Bin Ali El-Houri)

5. Ibrahim Saleh Mohamed · Ebrahim Salih Mohammed Al-Yacoub

6. Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser

Đến Hoa Kỳ Vụ đánh bom đại sứ quán ở Kenya và Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 8 năm 1998 tại Tanzania-7. Osama bin Laden-8. Mohamed Atef-9. Ayman Zawahiri

10. Fazul Abdullah Mohamed -11. Mustafa Mohamed Fashir -12. Fahad Mohamed Ali Messalam (Fahid Mohammed Ally Msalam)

13. Ahmed Khalfan Ghailani (Ahmed Khalfan Ghailani)

14. Sheikh Ahmed Salim Thụy Điển (Sheikh Ahmed Salim Thụy Điển)

15. Abdullah Ahmed Abdullah (Abmedullah)

16. Anas Al-Liby

17. Saif Al-Adel (Saif Al-Adel)

18. Ahmed Mohamed Hamed Ali (Ahmed Mohammed Hamed Ali) -19.Mushin Musa (Mushin Musa) Matwall Atwah-cướp TWA Chuyến bay 847 ngày 14/6/1985

20. Imad Mugniyah-21. Hassan Izz-Al-Din

22. Ali Atwa

Ba Thuy (theo CNN)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote