Đại sứ mới của Việt Nam tại Mỹ tiết lộ mối quan hệ hậu trường với chính quyền Trump

Đại sứ mới của Việt Nam tại Mỹ tiết lộ mối quan hệ hậu trường với chính quyền Trump

2020-12-29 / Comments0 / 1 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Nó mua các sản phẩm của Mỹ do các công ty Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm và thiết bị công nghệ cao. Trong năm 2016 và 2017, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất so với các nước Đông Nam Á khác, đạt 77%. Trong bối cảnh tranh chấp thương mại Trung-Mỹ, Quốc hội, các bang và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đã duy trì đà hợp tác kinh tế và thương mại với Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế và thương mại bình thường với Hoa Kỳ và Trung Quốc vì họ là hai đối tác quan trọng nhất. Việt Nam cũng nên sử dụng các cơ chế hiện có như “Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư” (TIFA) để giải quyết nhanh chóng các vấn đề trong quan hệ giữa hai nước và không để khó khăn tích tụ dưới hình thức xung đột thương mại. Đại sứ nói: “Chúng ta phải thực hiện đầy đủ các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được tại cuộc họp cấp cao. Điều này sẽ tránh được vòng xoáy của xích mích thương mại.”

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote