Một loạt hình ảnh của Ngày Chiến thắng của Đức Quốc xã

Một loạt hình ảnh của Ngày Chiến thắng của Đức Quốc xã

2020-07-06 / Comments0 / 2 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Vào lúc 2:41 sáng ngày 7 tháng 5, Tham mưu trưởng Quân đội Đức Quốc xã, Tướng Alfred Jordel (Trung ương) và Đô đốc Đức Karl Dornitz đã ký đầu hàng vô điều kiện tại trụ sở của quân Đồng minh ở Reims, Pháp. — Thủ tướng Winston Churchill đã công bố tin tức trên đài phát thanh vào ngày 8 tháng Năm.

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote