Điểm thú vị của kỳ thi cấp 10 năm 2018 của thành phố Hồ Chí Minh

Điểm thú vị của kỳ thi cấp 10 năm 2018 của thành phố Hồ Chí Minh

2020-08-03 / Comments0 / 1 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Nội dung bài kiểm tra năm nay được đánh giá một cách thực tế, tập trung vào giá trị của nội dung bài kiểm tra, không hạn chế. Ngoài ra, đối tượng vẫn còn trong ảnh, nhưng hình ảnh rất phong phú.

Kết quả là bài kiểm tra đã cho thấy những thay đổi sau:

Đầu tiên, trong toán học, văn học và tiếng Anh, thời gian của môn học vượt quá thời gian kiểm tra cho phép và có vấn đề từ năm trước. Tuy nhiên, nội dung của bài kiểm tra rất hấp dẫn, không sàng lọc. Những thay đổi này được thiết kế để đánh giá độ bền và tính linh hoạt của thí sinh để vượt qua kỳ thi trong một khung thời gian xác định. Ngoài ra, môn học cũng nhằm đạt được mục tiêu cao hơn, đó là có khả năng đọc các văn bản ứng cử viên, phân tích và lý luận, một yếu tố được công nhận trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ hai, nội dung thường được liên kết với thực tế. Ví dụ, vấn đề lợi ích tính toán đã được đưa vào toán học, thảo luận về mối quan hệ cha-con trong nghệ thuật ngôn ngữ. Ngoài ra, các hoạt động thiết thực như Ngày môi trường thế giới cũng được tích hợp bằng ngôn ngữ văn học hoặc tiếng Anh.

Mặc dù tham gia một kỳ thi thực tế không phải là một chính sách mới, nội dung của kỳ thi Thành phố Hồ Chí Minh đã được tạo ra nhưng thay đổi một cách sáng tạo và phù hợp với các mục tiêu đã thiết lập.

Loại đổi mới này không chỉ đảm bảo mục tiêu của bài kiểm tra kiến ​​thức mà còn có ý nghĩa xã hội, để thí sinh có cơ hội thử nghiệm, làm bài kiểm tra và thời gian học trong khi làm bài kiểm tra.

– Thứ ba, câu hỏi mang tính liên ngành Các yếu tố bao gồm toán học, toán học, vật lý và hóa học. Yếu tố này giúp kiểm tra khả năng tư duy của từng môn học và sự hiểu biết của từng học sinh cùng một lúc.

Câu 3 và 4 của bài kiểm tra toán là liên ngành – sự thay đổi này rất thiết thực đối với học sinh trung học – dựa trên các lựa chọn hoặc định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Thứ tư, không có giới hạn. Ứng viên được tự do bày tỏ quan điểm và chọn chủ đề để thảo luận. Hơn nữa, các vấn đề trong những năm này đã không được thu hẹp và liên tục.

– Vì vậy, học sinh làm bài kiểm tra không thể ghi nhớ, nội các hoặc gian lận. Bằng cách này, ứng viên có thể tự do hiểu kiến ​​thức và bày tỏ quan điểm của họ về các vấn đề gần gũi với họ.

Nội dung của cuộc thi không hạn chế, nhưng cho phép thí sinh tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình. -Các khuôn mẫu không bám sát bài kiểm tra rất giàu kiến ​​thức hàn lâm, và sự đổi mới của nội dung kiểm tra đã mang lại những thay đổi tích cực. Do đó, mặc dù tỷ lệ chiến đấu cao và thời tiết không thể đoán trước trong 10 kỳ thi gần đây, học sinh và phụ huynh thường hài lòng với kỳ thi.

Nhóm đánh giá đã thông qua hệ thống giáo dục 10-HOCMAI

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote