Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: �������������ʱͨ�����ֵ���ʱ�������ζ�ű��ط����û�д�Ȩ���������յ���Ӧ�� in D:\wwwrootwp\wp_61\wp-content\plugins\schema-and-structured-data-for-wp\output\output.php on line 1526

Warning: getimagesize(http://www.cafetre.com/wp-content/uploads/2020/07/24/637311609279640125.png): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: �������������ʱͨ�����ֵ���ʱ�������ζ�ű��ط����û�д�Ȩ���������յ���Ӧ�� in D:\wwwrootwp\wp_61\wp-content\plugins\schema-and-structured-data-for-wp\output\output.php on line 1526

Bí mật về điểm số cao trong bài kiểm tra văn học lớp mười

Bí mật về điểm số cao trong bài kiểm tra văn học lớp mười

2020-07-24 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Theo kế hoạch, từ năm 2019, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố sẽ rà soát và áp dụng kỳ thi chung. Tuy nhiên, đối với văn học, định dạng của bài kiểm tra tiểu luận vẫn không thay đổi, và cấu trúc chủ đề không thay đổi nhiều. Các đề thi tập trung vào việc sử dụng khả năng sáng tạo của học sinh và mức độ không quá khó. Ngoài ra, những điểm quan trọng trong đề thi thi ngôn ngữ 2018 là nhiều câu hỏi đi kèm. Có các ứng dụng xã hội và liên ngành thực sự với các ngành khác. Sự tích hợp này có thể được tìm thấy trong ba câu hỏi của kỳ thi.

Cô Vũ Thị Hà – Giáo viên hệ thống giáo dục Hocmai.vn sẽ chia sẻ một số mẹo giúp bạn vượt qua văn học. Đối với kỳ thi vào tháng 10 năm 2019. -Teacher VũThịHà. -Phát triển kế hoạch học tập phù hợp từ đầu năm học-Vào đầu năm học mới, học sinh phải thiết lập lộ trình học tập theo ba giai đoạn:

Từ đầu năm học (tháng 9) đến cuối tháng 3 năm 2019: Trong giai đoạn đầu tiên, Trẻ em nên tập trung tiếp thu kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ và văn học lớp 9 trong tất cả các học phần: đọc hiểu, ngữ pháp và bài tập viết, kết hợp sửa đổi với các chủ đề nâng cao và chuyên sâu.

Tháng 4 đến tháng 5 năm 2019: Đây là Thực hành thêm và thời gian kiến ​​thức. Tại thời điểm này, bạn nên cố gắng thực hiện nhiều loại câu hỏi kiểm tra cho các môn văn học, đó là kỳ thi chính thức của những năm trước. Song song với thực hành là bổ sung kiến ​​thức yếu 6 tháng 6: Xem lại tất cả kiến ​​thức về khóa học văn học lớp 9, chuẩn bị và tự tin chuẩn bị cho kỳ thi.

Ghi chú về phần kiến ​​thức cơ bản

Văn học giống như cấu trúc của chương trình học lớp dưới. Văn học 9 bao gồm ba phần kiến ​​thức cơ bản.

Hiểu về việc đọc bài viết: Trong phần này, sinh viên phải nắm vững kiến ​​thức cơ bản của từng công việc, nếu đó là một bài thơ, nó cần được ghi nhớ. Sử dụng văn xuôi, bạn phải tóm tắt và ghi nhớ một số chi tiết tiêu biểu để phục vụ cho việc phân tích. Đọc nhiều tài liệu tham khảo và phân tích đánh giá công việc cũng có thể giúp học sinh nâng cao kiến ​​thức và hoàn thành bài tập viết.

Tiếng Việt: Tập trung vào phương tiện nghệ thuật, đối thoại phổ biến, loại câu, hình thức lý luận … — Viết: 10 bài kiểm tra Tập trung vào các loại diễn ngôn xã hội (dạng đoạn văn hoặc bài luận) và bài tiểu luận. Để làm tốt, ngoài việc cung cấp kiến ​​thức chung về các cuộc trò chuyện xã hội, bạn cũng cần cập nhật tin tức, đọc sách và xem TV. Thông qua diễn ngôn văn học, sinh viên phải nắm vững kiến ​​thức cơ bản của từng tác phẩm bên cạnh kiến ​​thức chung.

Ngoài ra, sự ổn định và tự tin cũng là yếu tố quan trọng giúp họ. Có một thái độ tốt để làm bài kiểm tra và đạt điểm cao.

Vũ Thị Hà

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote