Nhận bí mật của tất cả các loại điểm văn bản trong cấu trúc tự nhiên của lớp sáu

Nhận bí mật của tất cả các loại điểm văn bản trong cấu trúc tự nhiên của lớp sáu

2020-07-22 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Là kiến ​​thức quan trọng và thường xuất hiện trong bài kiểm tra khả năng của lớp sáu, việc thực hành cấu trúc số tự nhiên đòi hỏi học sinh phải thành thạo các kỹ năng số học và phân tích của các đơn vị và dòng. Ông Bùi Minh Mẫn, Giáo sư Toán học của Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn, đã tích hợp tất cả các loại khóa học và đề xuất các phương pháp phù hợp và dễ hiểu để giúp học sinh dễ dàng học tập. Trọng tâm của công việc này.

Theo ông Man, bản chất của việc phân tích cấu trúc của các con số là viết các số thành hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn … và chia các số thành nhiều phần. Tìm câu trả lời với các phương pháp liên quan nhỏ. Một công cụ quan trọng của thuật toán này là dấu phân chia, dựa trên so sánh để chọn giá trị phù hợp. Nó là một dạng toán học linh hoạt, phải dựa trên các kỹ năng phân tích và sử dụng các phương pháp dựa trên vấn đề. Đối với các bài tập nâng cao, sinh viên có thể phải áp dụng các biểu diễn số đặc biệt.

Ông Man tóm tắt ba loại bài tập phân tích số.

Bài 1: Viết hoặc trừ một hoặc nhiều chữ số ở bên phải, với sự xen kẽ giữa các chữ số bên trái hoặc chữ số tự nhiên (có vấn đề với câu)

Đầu tiên, học sinh phải sử dụng định dạng của chúng Cho biết số lượng được tìm thấy. – Ví dụ, một trăm chữ số và ba chữ số, các sinh viên nói rằng chúng sẽ được hiển thị dưới dạng abc, theo bài toán cộng và trừ số bắt buộc, chúng ta sẽ nhận được một số mới, số chưa biết giống như trước đây. Những gì họ cần làm là tìm các giá trị của a, b và c. Tiếp theo, sinh viên phân tích chuỗi số họ cần tìm bằng cách chia nó cho tổng của hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. … Phụ thuộc vào số chữ số. Sau đó tìm cách loại bỏ việc đơn giản hóa phép tính và tìm công thức toán học đơn giản nhất (abc với các số).

Nếu hình thức tính toán nhỏ nhất không cho kết quả cụ thể nào, bạn có thể áp dụng “giả thuyết” để so sánh các luồng để tìm giá trị phân bổ thỏa mãn chúng, đối tượng ẩn và số trong phạm vi đơn vị (1 đến 9) Tương quan và tìm những ẩn số còn lại theo bộ đệm được phân bổ.

Ví dụ mẫu của Bài 1 – Bài 2: Tìm số thỏa mãn phương trình chủ đề

Trong loại bài tập này, kỹ năng của bài tập và phương pháp làm việc trong bài tập không khác nhau nhiều. Học sinh cần chú ý đến mối tương quan giữa hai mặt của vấn đề, thay đổi một mặt thành hình dạng của thành phần tương đương ở phía bên kia và loại bỏ tính linh hoạt để đơn giản hóa các phép tính.

Trong trường hợp này, sẽ có ba thể loại sau hoạt động tối thiểu hóa: một là tìm giá trị cuối cùng ngay lập tức, còn lại là biểu thức nhỏ nhất có thể suy ra giá trị của biến đơn vị và thứ ba là trường hợp phức tạp hơn -Nó không thể nhận ra trực tiếp. Tìm kết quả bạn cần kiểm tra (gán giá trị).

Ví dụ, hiển thị dạng 2 câu hỏi để tìm số tự nhiên.

Bài 3: Số tự nhiên phức tạp và số tổng, số chênh lệch và sản phẩm

Đây là loại phép tính đòi hỏi các bài toán liên quan đến số lớn (hàng chục nghìn) và số ẩn (a, b, c , D, ..) đại diện cho các số, vì vậy nếu học sinh phân tích theo thứ tự bình thường, nó sẽ rất phức tạp. Phương pháp nhanh nhất là xóa giá trị bằng cách phân bổ bộ đệm có nhiều ràng buộc về vấn đề và giúp xác định điều kiện dễ dàng hơn. Ví dụ: abcd + a + b + c + d = 2031, do đó, điều kiện, nếu a khác 0, a phải nhỏ hơn 3, thì hai cạnh có thể bằng nhau. Do đó, học sinh sẽ tìm thấy 2 giá trị của a để thử, 1 và 2.

Tiếp theo, phương pháp thường được sử dụng là chuyển đổi các số tự nhiên phức tạp thành nhiều phép tính để chuyển đổi các đơn vị số thành số đơn giản, loại bỏ cả hai bên để trả về các số đơn giản, vâng, bạn có thể gán giá trị để kiểm tra và biết kết quả theo tình huống của vấn đề .

Ví dụ bài 3 .

Thận trọng để tránh mất điểm

Trước tiên, học sinh phải đọc kỹ xem vấn đề có phải là vấn đề không. Tìm một số nguyên hoặc tìm các chữ số đơn vị tạo nên số, bởi vì nhiều bạn thường quên đi đến kết luận cuối cùng và không may bị mất điểm. Để tránh lỗi này, bạn phải đọc tài liệu cẩn thận lần cuối và đừng quên viết kết luận (dưới dạng một tờ giấy) sau.

– Thứ hai, bạn phải nhớ rằng các điều kiện đã được so sánh. cho Đây là một kỹ thuật phổ biến trong thử nghiệm và thử nghiệm nâng cao thường đi kèm với các điều kiện khác. Học sinh thường rất vui khi tìm thấy câu trả lời và quên so sánh nó với các điều kiện nhất định. Cụ thể, điều kiện này trở thành cơ sở để loại bỏ các bước dài và các tình huống quá mức trong tính toán (ví dụ: yêu cầu số đó không bằng 0 …)

Toán học là khả năng suy nghĩ và diễn đạt logic. Điều quan trọng khi học toán là làm thế nào để làm điều đó,Một phương pháp làm và hiểu kiến ​​thức, không phải là một bộ nhớ. Học sinh có thể nhận được điểm đầy đủ bằng cách hiểu làm thế nào để thực hiện các loại tổng hợp số tự nhiên ở trên.

(Nguồn: Hocmai.vn)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote