Hệ thống kiến ​​thức văn học học kỳ 8

Hệ thống kiến ​​thức văn học học kỳ 8

2020-07-16 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Văn học lớp một và lớp tám bao gồm 3 lĩnh vực kiến ​​thức chính, bao gồm văn học, tiếng Việt và viết. Những nội dung này là nền tảng của kiến ​​thức học kỳ hai và khóa học văn học lớp 9.

Cụ thể hơn, phần “Văn học” có ba nội dung chính, đó là văn bản tự sự (văn học Việt Nam và văn học nước ngoài từ 1930-1945), văn bản hàng ngày và thơ (1900-1930). Số lượng tác phẩm văn học trong các khóa học lớp tám cũng lớn hơn, dài hơn, đa dạng hơn và phong phú hơn.

Phần chính của tiếng Việt lớp tám là loại từ (hùng biện, từ ngữ), từ tượng thanh, trường từ vựng và câu (tổng hợp và chấm câu) .

Trong phần “Luyện viết”, học sinh sẽ học Viết tường thuật và kể chuyện. Cụ thể, nội dung và yêu cầu của bài tường thuật cũng như mô tả và diễn đạt khác với các nội dung của lớp dưới. Lồng tiếng là một kiến ​​thức mới mà học sinh bắt đầu học ở lớp tám. Học sinh cần sáng tạo khi viết bài.

(Nguồn: Hocmai.vn)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote