Bí mật của việc đạt được điểm số bao gồm nhiều dạng số tự nhiên khác nhau ở lớp sáu

Bí mật của việc đạt được điểm số bao gồm nhiều dạng số tự nhiên khác nhau ở lớp sáu

2020-07-16 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Kiến thức quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong bài kiểm tra khả năng của lớp sáu, việc thực hiện cấu trúc số tự nhiên buộc học sinh phải thành thạo các kỹ năng tính toán và phân tích số học của các đơn vị và đường thẳng. Giáo sư Toán học Hocmai.vn, ông Bùi Minh Mẫn tích hợp tất cả các loại khóa học và đề xuất các phương pháp phù hợp và dễ hiểu để giúp học sinh dễ dàng học tập. Trọng tâm của công việc này.

Theo ông Man, bản chất của việc phân tích cấu trúc của các con số là viết các số thành hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn … và chia các số thành nhiều phần. Tìm câu trả lời với các phương pháp liên quan nhỏ. Một công cụ quan trọng của thuật toán này là dấu phân chia, dựa trên so sánh để chọn giá trị phù hợp. Nó là một dạng toán học linh hoạt, phải dựa trên các kỹ năng phân tích và sử dụng các phương pháp dựa trên vấn đề. Đối với các bài tập nâng cao, sinh viên có thể phải áp dụng các biểu diễn số đặc biệt.

Ông Man tóm tắt ba loại bài tập phân tích số.

Bài 1: Viết hoặc trừ một hoặc nhiều chữ số bên phải và xen kẽ giữa các chữ số bên trái hoặc chữ số tự nhiên (câu hỏi trong câu)

Trước tiên, học sinh phải sử dụng Các định dạng đại diện cho số lượng được tìm kiếm. – Ví dụ: một số có ba chữ số một trăm chữ số có nghĩa là chúng được hiển thị dưới dạng abc. Theo bài toán số cộng và trừ bắt buộc, chúng tôi nhận được một số mới có cùng số chưa biết như trước. Những gì họ cần làm là tìm các giá trị của a, b và c. Tiếp theo, sinh viên phân tích chuỗi số họ cần tìm bằng cách chia nó cho tổng của hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. … Tùy thuộc vào số chữ số. Sau đó tìm cách loại bỏ việc đơn giản hóa phép tính và tìm công thức toán học đơn giản nhất (abc với các số).

Nếu hình thức tính toán nhỏ nhất không cho kết quả cụ thể nào, bạn có thể áp dụng “giả thuyết” cho luồng so sánh để tìm giá trị phân bổ thỏa mãn chúng và liên kết đối tượng ẩn với số trong phạm vi đơn vị (1 đến 9) , Và tìm những ẩn số còn lại theo bộ đệm được phân bổ.

Ví dụ mẫu của Bài 1 – Bài 2: Tìm số thỏa mãn phương trình chủ đề

Trong loại bài tập này, kỹ năng của bài tập và phương pháp làm việc trong bài tập không khác nhau nhiều. Học sinh cần chú ý đến mối tương quan giữa hai mặt của vấn đề, thay đổi một mặt thành hình dạng của thành phần tương đương ở phía bên kia và loại bỏ tính linh hoạt để đơn giản hóa các phép tính.

Trong trường hợp này, sẽ có ba thể loại sau hoạt động tối thiểu hóa: một là tìm giá trị cuối cùng ngay lập tức, hai là biểu thức tối thiểu có thể suy ra giá trị của biến đơn vị và thứ ba là trường hợp phức tạp hơn -Nó không thể nhận ra trực tiếp. Tìm kết quả bạn cần kiểm tra (gán giá trị).

Ví dụ, hiển thị dạng 2 câu hỏi để tìm số tự nhiên.

Bài 3: Số tự nhiên phức tạp và số tổng, số chênh lệch và sản phẩm

Đây là loại phép tính đòi hỏi các bài toán liên quan đến số lớn (hàng chục nghìn) và số ẩn (a, b, c , D, ..) đại diện cho các số, vì vậy nếu học sinh phân tích theo thứ tự bình thường, nó sẽ rất phức tạp. Cách nhanh nhất là xóa giá trị bằng cách gán bộ đệm có nhiều ràng buộc cho vấn đề và giúp xác định điều kiện dễ dàng hơn. Ví dụ: abcd + a + b + c + d = 2031, do đó, điều kiện, nếu a khác 0, a phải nhỏ hơn 3, thì hai cạnh có thể bằng nhau. Do đó, sinh viên sẽ tìm thấy 2 giá trị tương ứng là 1 và 2. Sau khi chia cho trường hợp ẩn, phép tính trở nên đơn giản hơn vì nó làm giảm các ẩn số của vấn đề và trở về trạng thái quen thuộc ở dạng toán học đầu tiên. -Trong bước tiếp theo, phương pháp hiện tại bao gồm chuyển đổi các số tự nhiên phức tạp thành một số lượng lớn các phép tính để chuyển đổi các đơn vị số thành số đơn giản, loại bỏ hai bên và trả về các số đơn giản, vâng, bạn có thể gán các giá trị để kiểm tra và dựa vào các điều kiện của vấn đề để biết kết quả .

Ví dụ về Bài học 3 .

Lưu ý để tránh mất điểm

Trước hết, học sinh phải đọc kỹ xem đó có phải là vấn đề tìm kiếm số tự nhiên hay số đơn vị tạo nên số không, vì nhiều bạn thường Quên để rút ra kết luận cuối cùng và không may mất điểm. Để tránh lỗi này, bạn phải đọc tài liệu cẩn thận lần cuối và đừng quên viết kết luận (dưới dạng một tờ giấy) sau.

– Thứ hai, bạn phải nhớ rằng các điều kiện đã được so sánh. cho Đây là một kỹ thuật phổ biến trong thử nghiệm và thử nghiệm nâng cao thường đi kèm với các điều kiện khác. Học sinh thường rất vui khi tìm thấy câu trả lời và quên so sánh nó với các điều kiện nhất định. Cụ thể, điều kiện này trở thành cơ sở để loại bỏ các bước dài và các tình huống quá mức trong quá trình tính toán (ví dụ: yêu cầu số phải khác không …)

Toán học là khả năng suy nghĩ và diễn đạt logic. Điều quan trọng khi học toán là làm thế nào để làm điều đó,Một phương pháp làm và hiểu kiến ​​thức, không phải là một bộ nhớ. Học sinh có thể nhận được điểm đầy đủ bằng cách hiểu làm thế nào để thực hiện các loại tổng hợp số tự nhiên ở trên.

(Nguồn: Hocmai.vn)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote