Tóm tắt kiến ​​thức ôn tập trong học kỳ 2 của lớp 5 tiếng Anh

Tóm tắt kiến ​​thức ôn tập trong học kỳ 2 của lớp 5 tiếng Anh

2020-07-08 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

So với các khóa học trước, yêu cầu tiếng Anh của các khóa học lớp 10 năm lớp 5 cao hơn. Vì vậy, học sinh phải có kiến ​​thức để vượt qua kỳ thi. Làm chủ các mẫu câu và từ vựng để giúp trẻ đạt điểm cao trong học kỳ thứ hai của tài liệu tiếng Anh.

Trong hai video dưới đây, cô Nguyễn Mai Hương từ Hệ thống giáo dục Hocmai. vn sẽ giúp học sinh ôn lại kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh trong học kỳ hai của môn học gia đình lớp năm.

Mô hình câu cơ bản:

Từ vựng cần nhớ:

Trò chơi Ngân

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote