Ghi chú về đọc và đọc hiểu phần 12

Ghi chú về đọc và đọc hiểu phần 12

2020-07-08 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Trong những năm gần đây, trong kỳ thi trung cấp quốc gia, các đề thi trong văn học đã trải qua hai thay đổi: đọc và viết. Đặc biệt là phần đọc hiểu có nhiều điểm mới. Trong phần này, kỳ thi sẽ trải qua 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là xác định kiến ​​thức tiếng Việt. Câu hỏi thứ hai và thứ ba là sự hiểu biết, câu hỏi thứ tư là nâng cao.

Hiểu về đọc không khó để đạt điểm cao, nhưng bạn nên chú ý đến một số kinh nghiệm của Tiến sĩ Trịnh Thị Tuyết, giảng viên khoa học hệ thống giáo dục Hocmai. vn sẽ được chia sẻ trong video dưới đây.

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote