‘Giáo viên Hà Nội, máu, sáng tạo’ Tổ chức 2

‘Giáo viên Hà Nội, máu, sáng tạo’ Tổ chức 2

2021-07-05 / Comments0 / 1 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Năm nay, giải thưởng giáo viên của giáo viên Hà Nội, sáng tạo vẫn duy trì tiêu chuẩn và đối tượng của phần thưởng năm 2017. Là mục đích của ứng dụng, phân vùng của đối tượng, các quy trình tiêu chuẩn và lựa chọn của đối tượng rất nghiêm ngặt. Cần phải có một kinh nghiệm lâu dài trong các tài liệu giáo viên, hoạt động tích cực và đóng góp của quản lý và giáo dục.

— Hai tiêu chí chính: Sự nhiệt tình của nghề nghiệp và đổi mới. – Hai tiêu chuẩn chính để hiểu sự nhiệt tình của sự đổi mới và đổi mới. Giáo viên yêu cầu giáo viên yêu cầu trở thành nguồn, khuyến khích sinh viên theo dõi các gương mà học sinh tuân theo .— và tiêu chuẩn sáng tạo, sáng tạo, giáo viên phải có một sáng kiến, sử dụng các giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả và nâng cao hiệu quả của việc này Giáo dục đơn vị Hiệu quả của sự kiện được đánh giá cao bởi Ủy ban Khoa học của Giải thưởng, các đồng nghiệp, rất đồng ý, được công bố trong phóng viên, thông tin điện tử Hà Nội. Ngoài ra, giáo viên phải tích cực tham gia vào các giải pháp hiệu quả và giúp đỡ lẫn nhau trên nhóm xây dựng “bộ sưu tập giáo viên”, trường học, cụm trường học.

Theo đại diện của Ban tổ chức, ngoài các tiêu chuẩn cơ bản về chính trị, đạo đức, đặc biệt và đổi mới, đây là một mức giá khó khăn, nhiệt tình, trong giảng dạy, giáo viên phải là một yếu tố lây lan giá trị tốt cho sinh viên. Có một tác động lớn. Như một đồng nghiệp. Do đó, giá chiến thắng đã cho thấy những nỗ lực, niềm đam mê và “nghề phi hành đoàn”, họ có quyền tự hào. – Giá của giáo viên chèn, sáng tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phối hợp, với Liên minh Giáo dục Hà Nội, Hệ thống Giáo dục vẫn là đối tác. Chương trình giá được công bố vào ngày 20 tháng 11, Ngày Giáo viên Việt Nam đã công bố kết quả.

— Phần thưởng “Giáo viên giáo viên Hà Nội”, một năm học sáng tạo 2016-2017. – – – Giải thưởng Last, và Tạo ra một đòn bẩy cho nhiều sáng kiến ​​và đổi mới các phương pháp giảng dạy và học tập; tại trường Hà Nội đã tạo ra một môn thể thao mô phỏng hoạt hình.

Cuộc gọi chung cho một phần thưởng hoạt động sinh viên nặng nề – đồng ý với các hoạt động tích cực của sinh viên để tu luyện Phan Hong Anh của Bà Đạo đức đời sống. Sáng kiến ​​đã tổ chức một cuộc họp ngoại khóa để gây ra thư ký của Trường Lịch sử ở Lịch sử Trịnh Châu cho Lịch sử Leozhen. Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung vào các sáng kiến ​​của học sinh giúp học sinh có nhiều kinh nghiệm trong sinh học của bà Dương Thu Hà ở Lycéedel’ACC. Những sáng kiến ​​này đã được áp dụng để học tập. Mang lại hiệu quả học sinh.

— Tiền tệ “của” đơn giản và luôn tạo ra sự khác biệt “, Lake Jusa, hành vi của giáo sư trung học hữu cơ đã tích cực tìm kiếm tin tức của kỳ thi, cung cấp Phần thưởng sáng tạo, khuyến khích họ tham gia; nâng cao sự nhiệt tình và khoa học của trò chơi vào trò chơi, và sự khám phá kiến ​​thức .

— Những sinh viên đã học và thử nghiệm cho sinh viên và sinh viên trung ương, ha tôi đã nhận được “Sáng tạo Habmen Giáo viên”. Giá của năm học năm 2016 .

“Tham gia của học sinh vào dự án khoa học là một trong những người đam mê của đội chúng tôi. Tôi nghĩ rằng những hoạt động này vừa giúp sinh viên thí nghiệm thử nghiệm và có cơ hội học hỏi và học cách đánh giá cao Chủ đề này, “Lady. Ha nói.

— Đây là một trong những ý nghĩa của ý nghĩa, là để giúp đỡ và động lực của giáo viên đô thị. Người đại diện phải đối mặt với một người rời khỏi “giá giáo viên Hà Nội” trong năm học 2016-2017, đã tạo ra sự đàn áp mạnh mẽ, nỗ lực và đổi mới, thăm dò, thủ đô sáng tạo. Nhân viên và giáo viên.

vậy Dệt

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote