HOCMAI.VN 500 Trao đổi hoạt động của học sinh mới

HOCMAI.VN 500 Trao đổi hoạt động của học sinh mới

2021-07-05 / Comments0 / 1 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Sự kiện này cung cấp hơn 20 giáo viên trực tuyến và đại diện của trường gồm 20 trường đại học. Ngoài ra, họ cũng phù hợp với hai diễn giả: Hoàng Phương Nga – Giám đốc điều hành Kiddicode Quỳnh Tràng Trang – CEO Camp hè hè Việt Nam. – Sai sẽ tiếp tục tăng cường và thúc đẩy học sinh của riêng họ, làm thế nào để nhận ra phòng họp của Đại học Dream.

“Cung cấp cho sinh viên mới” là một trong những hoạt động truyền thống của hệ thống giáo dục hocmai.vn. Đó là một cuộc họp, một cuộc họp mới, trao đổi và thảo luận về giảng dạy và học tập trong tháng Chín. – Đại diện cho hocmai.vn, được cho biết với động lực của bằng thạc sĩ và đối tác của giáo viên trực tuyến, sinh viên sẽ trở thành một biện pháp bổ sung cho các môi trường hiện đại, đối với tương lai của đất nước 4.0. Hocmai.vn chọn chủ đề “Long Lu” năm nay, tôi hy vọng các sinh viên mới sẽ trở nên thiết thực và hữu ích hơn cho bản thân và cộng đồng. — (Nguồn: HOCCAI.VN)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote