Phương pháp học hóa học lớp 8

Phương pháp học hóa học lớp 8

2020-07-07 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Hóa học là một chủ đề khoa học tự nhiên mới mà học sinh sẽ biết khi vào lớp 8. Nội dung của khóa học này xoay quanh vấn đề cơ bản, cấu trúc và đặc điểm của vật chất xung quanh. Chủ đề mới, vì vậy họ có thể có câu hỏi về cách học. Cô Thúy Ngọc – giáo viên của hệ thống giáo dục Hocmai.vn sẽ chia sẻ các khóa học, kiến ​​thức cơ bản và phương pháp học hóa học lớp 8 trong video dưới đây.

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote