Các nội dung chính của toán học lớp bốn

Các nội dung chính của toán học lớp bốn

2020-07-07 / Comments0 / 2 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Trong các khóa học toán cơ bản, toán lớp bốn được coi là một năm rất quan trọng, với nhiều dạng khó, như điểm số, tỷ số, chu vi, các loại lĩnh vực khác nhau … Trong toán học lớp năm, học sinh sẽ tiếp tục Tiếp tục để xem các hình thức thực hành toán học ở cấp độ cao hơn. Do đó, cần xem lại một số chủ đề quan trọng của chương trình toán lớp bốn trước khi vào lớp năm.

Trong video dưới đây, bà Mai Quỳnh, giáo sư toán học tại Hocmai.vn trong hệ thống giáo dục, sẽ giúp hệ thống kiểm tra một số chủ đề quan trọng.

Cô McQueen trong hệ thống kiến ​​thức toán học tập trung lớp bốn.

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote