Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: �������������ʱͨ�����ֵ���ʱ�������ζ�ű��ط����û�д�Ȩ���������յ���Ӧ�� in D:\wwwrootwp\wp_61\wp-content\plugins\schema-and-structured-data-for-wp\output\output.php on line 1526

Warning: getimagesize(http://www.cafetre.com/wp-content/uploads/2020/07/07/637296771494185186.png): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: �������������ʱͨ�����ֵ���ʱ�������ζ�ű��ط����û�д�Ȩ���������յ���Ӧ�� in D:\wwwrootwp\wp_61\wp-content\plugins\schema-and-structured-data-for-wp\output\output.php on line 1526

Cách sử dụng “ so, nor, nor ” trong tiếng Anh

Cách sử dụng “ so, nor, nor ” trong tiếng Anh

2020-07-07 / Comments0 / 1 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Khi bạn muốn thể hiện ý tưởng tương tự như người nói, bạn có thể sử dụng “Ye” hoặc “Ether”. Tuy nhiên, những từ này được sử dụng theo những cách hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn không hiểu bản chất, bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn và lạm dụng.

Cô Trần Hà Phương, giáo viên tiếng Anh của hệ thống giáo dục Hocmai.vn, sẽ giúp bạn phân biệt và sử dụng những từ này trong video dưới đây.

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote