Bí quyết kiếm điểm nằm ở dạng số tự nhiên lớp 6

Bí quyết kiếm điểm nằm ở dạng số tự nhiên lớp 6

2020-09-01 / Comments0 / 1 / Giáo dục 4.0
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Là một kiến ​​thức quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các đề kiểm tra lớp 6, phần bài tập cấu tạo số nguyên toàn bài đòi hỏi các em học sinh phải nắm vững kỹ năng phân tích số và đơn vị, đoạn thẳng. Thầy Bùi Minh Mẫn, giáo viên môn Toán của hệ thống giáo dục Hocmai.vn đã tổng hợp các dạng đề và đưa ra các phương pháp giải phù hợp, dễ hiểu giúp học sinh dễ dàng chiến thắng. __. Theo ông Mann, bản chất của việc phân tích cấu trúc của các con số là viết các số dưới dạng số nguyên, tức là hàng trăm hoặc hàng nghìn … chia số cần tìm thành các phần nhỏ để tìm ra đáp án một cách xác đáng. Công cụ quan trọng của thuật toán là số chia sẽ chọn giá trị thích hợp dựa trên kết quả so sánh. Đây là một dạng toán linh hoạt, cần sử dụng các phương pháp dựa trên khả năng phân tích và theo yêu cầu của bài toán. Để sử dụng các dạng bài tập nâng cao, bạn có thể cần áp dụng một số biểu diễn kỹ thuật số đặc biệt.

Giáo viên tóm tắt ba dạng phân tích cấu trúc số.

Bài 1: Viết hoặc trừ một hoặc nhiều số ở bên phải và bên trái hoặc xen kẽ giữa các số nguyên (câu hỏi dạng chữ)

Học sinh trước hết phải biểu diễn số cần tìm dưới dạng của nó. — Ví dụ: đối với số có ba chữ số vài trăm, học sinh diễn đạt dưới dạng abc, tùy theo yêu cầu thêm hoặc xóa số mà ta được một số mới có số nguyên chưa biết. Tất cả các em phải làm là tìm các giá trị a, b, c để thay vào đó, học sinh chia dãy số thành mười, tổng của một trăm lẻ một nghìn đơn vị số để phân tích dãy số. .. phụ thuộc vào số lượng bit. Sau đó tìm cách đơn giản hóa hoàn toàn phép tính và tìm công thức toán học đơn giản nhất (abc bằng một số) -nếu dạng nhỏ nhất của phép tính không cho kết quả cụ thể thì người học có thể sử dụng “So sánh số chưa biết với dãy đơn vị (1 Đến 9) tìm một số và tìm phần dư bị ẩn bởi ẩn số được gán, so sánh các câu hỏi để tìm một giá trị được gán thỏa mãn chúng.

Dạng ví dụ của bài 1 .

Bài 2 : Tìm một số thoả mãn câu hỏi

Qua dạng này, lời khuyên để đề thi không khác nhiều so với đề thi lần 1. Học sinh cần chú ý quan hệ giữa hai vế của câu hỏi và chuyển vế một vế thành một vế. Để tính toán giá trị tương đương của mặt còn lại, hãy linh hoạt để đơn giản hóa phép tính. Có 3 kết hợp trường xảy ra sau khi tính toán tối thiểu hóa: một là tìm giá trị cuối cùng ngay lập tức và hai là suy ra biến đơn vị Biểu thức đơn giản của giá trị, trường hợp thứ ba là một trường hợp phức tạp hơn – không thể trực tiếp tìm kết quả kiểm tra mà phải thực hiện (gán giá trị).

Ví dụ, đối với 2 hình, hãy tìm số tự nhiên.

Câu 3: Tổng và hiệu của các số tự nhiên phức tạo ra các số của chúng – đây là một dạng toán buộc bài toán liên quan đến một số lượng lớn các số (hàng chục nghìn) và biểu thị các số đó ở dạng số nhiều ẩn (a, b, c, d, …), Do đó, sẽ rất phức tạp nếu học sinh thực hiện phân tích theo thứ tự bình thường, một cách nhanh chóng là xóa giá trị bằng cách gán hàm ẩn phù hợp nhất với bài toán và dễ xác định điều kiện nhất.

Ví dụ: abcd + a + b + c + d = 2031 thì điều kiện là nếu a khác 0 thì a phải nhỏ hơn 3 để hai bằng nhau, vì vậy học sinh sẽ tìm hai giá trị để thử đặt a là 1 và 2. Sau khi chia chưa biết, Bằng cách giảm ẩn số của bài toán và trở về trạng thái quen thuộc dưới dạng bảng, việc tính toán trở nên đơn giản hơn Toán trước .

Bước tiếp theo là chuyển một số tự nhiên phức thành nhiều phép tính để chuyển đổi đơn vị đại lượng Giảm xuống một, loại bỏ hai cạnh và trở về một. Có, bạn có thể gán giá trị để kiểm tra và tìm kết quả tùy theo tình huống của vấn đề.

Ví dụ về dạng câu hỏi 3.

Các biện pháp phòng ngừa để tránh mất điểm

D Trước hết học sinh cần đọc kỹ yêu cầu câu hỏi là số nguyên hay số người tạo thành dãy số này, vì nhiều bạn hay quên đi đến kết luận cuối cùng và không may bị mất điểm. Để tránh sai sót này, xin cuối cùng Đọc lại câu hỏi một cách cẩn thận và nhớ viết phần kết luận sau (ở dạng trắc nghiệm).

Thứ hai, bạn phải nhớ rằng bạn đã so sánh các điều kiện. Đối với. Đây là một sự tinh tế trong kỳ thi. Các câu hỏi nâng cao thường kèm theo điều kiện bổ sung, khi tìm được câu trả lời, học sinh thường cảm thấy vui mừng mà quên đi điều kiện cho trước, đặc biệt, điều kiện này trở thành cơ sở để loại bỏ các bước dài và các tình huống thừa trong phép tính (ví dụ: tìm một Giá trị khác 0 yêu cầu một số …)

Toán học là một loại tư duy và biểu đạt logic. Điều quan trọng khi học toán làPhương pháp sản xuất và tìm hiểu kiến ​​thức, không phải phương pháp học máy. Sau khi bạn đã hiểu rõ về cách dựng các hình trên do các số tự nhiên tạo ra, bạn có thể giành được tất cả các điểm.

(Nguồn: Hocmai.vn)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote