Thêm 118 CA Covid-19 trong nước

Thêm 118 CA Covid-19 trong nước

2021-07-14 / Comments0 / 1 / Khỏe đẹp
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Trong số đó, 111 trường hợp được tìm thấy trong khu vực cách ly hoặc khu vực bị chặn.

— trưa, có 188 trường hợp Covid-19, và tổng số 4 tháng vào ngày 27, đạt 787, được ghi lại ở 40 tỉnh.

– Hồ sơ trường hợp mới vào 10882-10999, mang Bắc Giang 4.263, Bắc Ninh 1.394, TP HCM 923 , Hà Nội tổng số 464 (trong đó có 53 trường hợp của 95 bệnh viện ở bệnh viện nhiệt đới trung tâm, Lạng Sơn 99, Hà Tĩnh 65 .

23 tỉnh bao gồm các địa điểm địa phương Bắc, Đông Lăk, Dong Nai, Đồng Nai, Đồng Nai , Đồng Nai, Đồng Nai, Đồng Nai, Đồng Nai Lai, Sea Mobile, Hu An Bin, Hồng Yên, Namin, Naruto · Khách sạn, Zhang Ni, Zhang Ning, Zhang Ning, Phân loại Langan, Cô, Tyne, Thái Lan Nern, Sanan, Tayrtian Tones, Trà, Tuhuang Quang, Yên Bái, đã dành 14 ngày mà không ghi âm các trường hợp mới.

– 9 tỉnh bao gồm Đồng Nai, Haibin, Nam AI, Changnham, Zhang Ning, Zhang Ning San, Taluia Thái Tones, Yên trắng, đã dành 30 ngày mà không ghi lại trường hợp mới.

2 2 Số lượng thử nghiệm trong ngày 29 của tháng đã được thực hiện 4.799.671 người 2.165.826 mô hình U. – 10882-10886, 10894, 10902, 10906 , 10910, 10908, 10910, 10908, 10910, 10914-10939, 10910, 10914-10939, 1094- 10948, 10950-10948, 10950, 1094-10948. -10958, 10960-10970 bị cấm trong khu vực cách điện và khu vực liên quan đến công nhân bãi đậu xe công nghiệp.

— Bắc Ninh

ca 10891-10892, 10895, 10899, 10901, 10903 -10905, 10907, 109909, 10916, 10940 được khuyến nghị tại tỉnh Bắc Ninh được khuyến nghị, 10 trường hợp liên quan đến khu công nghiệp Quebec, VO, 3 trường hợp liên quan đến các khu công nghiệp, 3 trường hợp liên quan đến độc giả dịch thuật, Offset là phần bù 9588. – –

ca 10887, 10893, 10896, 2 người thay đổi khu vực chặn, thay đổi là điều tra dịch tễ học. Kết quả vào ngày 15 tháng 6, họ chắc chắn là NCOV.

Lang Son

10949, Nữ, 29 tuổi, ở huyện Bắc Huyện và khu công nghiệp Đinh Khay, Bắc Giang. . Kết quả của bài kiểm tra vào ngày 15 tháng 6 là tích cực đối với NCOV, và trung tâm y tế của Passen, Langer Tỉnh, điều trị bệnh nhân.

Hà Nội

10959, Đàn ông, 29 tuổi, Địa chỉ tại quận Changjing, Dịch tễ học, kết quả xét nghiệm là NCOV tích cực vào ngày 14 tháng 6. — Thành phố Hồ Chí Minh

CA 10971-10999, 18 trường hợp F1, 4 đã thay đổi nhóm Phục hưng, 2 trường hợp liên quan đến NGO o thrh, 5 ví dụ dịch tễ điều tra. — Lò ven thứ tư Covid-19 lan rộng khắp cả nước. Những người lính áo trắng chiến đấu cho dịch bệnh vào mùa hè nóng nực. Để hỗ trợ dòng đầu tiên, cá nhân và công ty có thể đi kèm với chương trình “rơle phổ biến”. Xem thêm thông tin ở đây.

– Nga

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote