Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại 95 trường hợp Covid-19 trong vòng 24 giờ

Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại 95 trường hợp Covid-19 trong vòng 24 giờ

2021-07-10 / Comments0 / 1 / Khỏe đẹp
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Từ ngày 27 tháng 4 đến 789, tổng số Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh .

Theo Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh-Minh (HCDC), 95 Nhiễm trùng mới đã hình thành hai lần gửi có liên quan mà trường hợp bị đình chỉ. Quarrentiné và kiểm tra kết quả tích cực thứ ba, 31 bệnh nhân tiếp xúc với các bệnh nhân được công bố trước đó, 4 trường hợp 53 nhân viên trong bệnh viện bằng cách sàng lọc thử nghiệm, 53 nhân viên, 5 trường hợp. Phân bố tại Bình Chánh (18), Bình Tân (11), Học Môn (11), 8 (9), 5 (8), Bình Thành (7), Thành phố Thủ Đức (7), Tân Phú (7), Không . 4, Số 7, Khu 4, Vùng 4, Diện tích 4, Tỉnh 3, Khách sạn Tân, Nha, Nha, Cần Giờ tại mỗi địa điểm. – Y, Tất cả 22 khu vực Hồ Chí Minh kỷ lục Wade – 19 .– – Cao đẳng nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời bị chặn, vào chiều ngày 12 tháng 6, nhận thấy với nhân viên Covid-19. Ảnh: Huikia.

Phương

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote