Cuộc sống Covid-19 Covid-19 Covid-19 Việt Nam

Cuộc sống Covid-19 Covid-19 Covid-19 Việt Nam

2021-07-08 / Comments0 / 1 / Khỏe đẹp
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Phê duyệt có điều kiện các quyết định vắc-xin cominty được ký bởi Thứ trưởng Bộ Trần Văn Thuật vào ngày 12 tháng 6. Pfizer (Việt Nam) Co., Ltd. là một đơn vị được đề xuất.

– Vắc-xin tổng hợp được sản xuất dưới dạng hỗn hợp tiêm đậm đặc, mỗi loại 0,3 ml liều chứa 30 mcg vắc-xin vắc-xin. Covid-19 (thỏa thuận trong các hạt nano lipid), tại Bỉ, Bỉ và Biontech, Bỉ, Bỉ và Biontech, được sản xuất bởi Bỉ và Biontech, Vắc-xin Carrnaty được GMBH phê duyệt, Đức Bộ Y tế được cung cấp vào tháng 5. 28 và độ chính xác của tài liệu được xác định.

– Theo Bộ Y tế, Pfizer Vietnam Co., Ltd. chịu trách nhiệm điều phối các cơ sở sản xuất vắc-xin để đảm bảo các điều kiện sản xuất của cơ sở sản xuất vắc-xin Carrnaty, đảm bảo an toàn , Hiệu quả và chất lượng vắc-xin. — Xã hội phải phối hợp với khoa học và công nghệ và đào tạo, và đơn vị đủ điều kiện để đánh giá sự an toàn và hiệu quả của vắc-xin kết hợp trên cơ sở tư vấn. Khuyến nghị tư vấn sản phẩm y tế là lành mạnh. Công ty cũng phối hợp với vắc-xin vắc-xin quốc gia với các sản phẩm khám và sinh học vắc-xin quốc gia.

– Sử dụng vắc-xin được sử dụng phải tuân theo Cục Y tế Việt Nam. – Đây là vắc-xin sống động thứ tư được Việt Nam phê duyệt, AstraZeneca (Anh), Sputnik V (Nga) và Trung Quốc (Trung Quốc) .— Nga

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote